Tarieven (prestatielijst)

Code Beschrijving NZA tarieven (max. tarieven)

*Consultatie en diagnostiek

     Nza               Paro Plus              
C11 Periodiek controle  
C13 Probleemgericht consult 21,78            21,70
C22 Schriftelijke medische anamnese 21,78            21,70
     
A10 Anesthesie(lokale verdoving) 14,33            14,30

A15

 

Oppervlakte anesthesie

7,45             7,45

*preventieve mondzorg

M03

gebitsreiniging

12,85           12,85   (per 5 min.)

M01 Preventieve voorlichting en/ of instructie standaard 12,85              12,85   (per 5 min.)
M02 Consult voor evaluatie van preventie 12,85              12,85   (per 5 min.)
M40 Fluoridebehandeling,  14,33              14,33
V30 Sealen eerste element 25,79              25,79
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 14,33              14,33
V40 Behandeling gevoelige tandhalzen 5,73                 5,73

*Tandvleesbehandelingen(parodontologie)

     
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151,88               151,00 of 141,00
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166,21               166,00 of 156,00
T22 Grondig reinigen van worteloppervlak, per element 22.92                 22,90
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling 40,12                 40,10
T92 parodontiumregistratie 68,77                 68,00

*Nazorg tandvleesbehandeling

     
T41 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling 60,18                 60,10
T42 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling 87,11                 87,10 of 85,00
T43 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling 115,77               115,70 of 109,90 of 106,95 *
T31 Herbeoordeling met pocketstatus 88,83                 88,80 of 80,00
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus 103,16               103,00 of 98,00
T60 Evaluatie- onderzoek met pocketstatus 151,88               151,00
T61 Evaluatie- onderzoek met parodontiumstatus 166,21               166,00
     

*Diversen

     
E97 Uitwendig bleken boven- en onderkaak  

TOELICHTING BEHANDELCODE´S

C11 PERIODIEK CONTROLE:
Een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Tot deze prestatie behoort het bepalen van tandvlees score.

C13 PROBLEEMGERICHT CONSULT:
Een apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem van een patiënt , Dan wel een vervolgconsult naar aanleiding van een andere vraag of probleem, inclusief het bijwerken van de medische anamnese.

C22 INTAKE CONSULT:
De eerste afspraak met een nieuwe patiënt. aanmaken van patiëntenkaart,de status van het gebit geregistreerd, medische anamnese afnemen en het bespreken van het vervolgtraject.

 VASTSTELLEN CONDITIE TANDVLEES:
maken en vatleggen van de status van het tandvlees(parodontiumstatus) na verwijzing van tandarts of ten behoeve van tandheelkundig verklaring. Dit houdt in het meten van de spleet tussen het tandoppervlak en het tandvlees(pockets) , de mate waarin het tandvlees geleidelijk terugtrekt (recessie) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen.

T93 MICROBIOLOGISCH EN/OF SPEEKSELONDERZOEK:
Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed,speeksel ,pus) wordt afgenomen en onderzocht. De materiaal-/techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 OPSTELLEN EN BESPREKEN ZORGPLAN:
het uitvoeren van onderzoek, het stellen van een diagnose en het maken van een zorgplan waarin ook de zorgbehoefte van de patiënt is opgenomen.

T12 ONDERZOEK TANDVLEESBEHANDELINGEN:
Onderzoek ten behoeve van een tandvlees (parodontale)behandeling , uitsluitend te declareren bij patiënten met een tandvlees score (DPSI-score) van minstens 3-.

M01 PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE STANDAARD:(tarief per 5 min.)
Het geven van instructie of voorlichting , toegesneden op de desbetreffende patiënt. behandelduur min. 10 minuten.

M01 PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE UITGEBREID: (tarief per 5 min.0
het geven van uitgebreide voorlichting of instructie zoals het kleuren van de plaque,vastleggen van plaque-score, het geven van voedingsadviezen. Behandelduur minimaal 20 minuten.

M02 CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE: (tarief per 5 min.)
het weer kleuren van plaque, het weer vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de patiënt in eerdere instructies.

M03 GEBITSREINIGING STANDAARD: (tarief op basis van 5 min.)
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.

M03 GEBITSREINIGING UITGEBREID: (tarief op basis van 5 min.)
Het uitgebreid verwijderen van plaque,tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese. Behandelduur minimaal 20 minuten.

V30 en V35 SEALEN PER ELEMENT:
Het aanbrengen van een beschermend laagje van plastisch materiaal (sealing) op een tand of kies. Inclusief het droogleggen ,beslijpen ,reinigen, polijsten en afwerken van het element.

M10 FLUORIDEBEHANDELING BOVEN- EN ONDERGEBIT:
het aanbrengen van fluoride of chloor-hexidine op boven- en ondergebit. Uitsluitend bedoeld als preventieve maatregel.

T57 MEDICINALE BEHANDELING PER ELEMENT:
Een behandeling met medicijnen uitsluitend bedoeld voor toepassing onder het tandvlees(subgingivaal) , zoals een lokaal antibioticum.

T22 GRONDIG REINIGEN WORTELOPPERVLAK PER ELEMENT:
Het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees(respectievelijk supra- en subgingivaal) ,het glad maken en polijsten van worteloppervlakken van tanden en kiezen(rootplaning).

T32 en T31 TUSSENTIJDSE BEOORDELING TANDVLEESBEHANDELING:
een tussentijdse evaluatie die ongeveer zes weken na het grondig reinigen van het worteloppervlak plaatsvindt, waarbij het resultaat van deze reiniging wordt beoordeeld. Inclusief hernieuwde instructie.

T60 en T61 EVALUATIE TANDVLEESBEHANDELING:
het beoordelen en vastleggen van de situatie van het tandvlees (parodontale situatie) en het bespreken van het resultaat van de uitgevoerde tandvleesbehandeling met de patiënt.

 BEHANDELING TANDVLEESABCES:
het stellen van de diagnose tandvleesabces, het reinigen van de wortel en omliggend steunweefsel, en het geven van instructie.

T42 NAZORG STANDAARD:
het (her) beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees (parodontale status),het controleren van mondhygiëne , het verwijderen van plaque en tandsteen, het gladmaken en polijsten van worteloppervlakken, het polijsten, het geven van instructie en voorlichting over de actuele situatie. op basis van DPSI score (tot score 3-) Ook te declareren bij patiënten met een of meerdere implantaten.

T43 NAZORG UITGEBREID:
idem nazorg standaard maar met een DPSI score van 3- en hoger.

E97 UITWENDIG BLEKEN PER KAAK:
het lichter maken van de kleur van tanden of kiezen door een afdruk van de tanden en kiezen te maken en vervolgens een bleekhoes te plaatsen.

 AFGEVEN TANDHEELKUNDIGE VERKLARING:
het afgeven van een tandheelkundige verklaring ten behoeve van een verzekering en/of juridische procedure.

 SECOND OPINION:
een consult door niet gebruikelijke zorgaanbieder op verzoek van de patiënt, zorgverzekeraar,eigen zorgaanbieder of ten behoeve van een juridische procedure. Tot deze prestatie behoort het inschatten van huidige gebitssituatie, het opstellen van een behandelplan,het bespreken van de bevindingen en het sturen van een schriftelijk verslag van bevindingen aan de patiënt of aan de verzoeker.

* De nazorg behandelingen worden op basis van vast tarieven(T code) die door de Nederlandse zorgautoriteit NZA bepaald zijn gedeclareerd en niet op basis van minutentarief. Omdat de sommige zorgverzekeraars de T code niet volledig vergoeden dan zetten we uit coulance de T code naar M code (op basis van minuten) zodat de behandeling volledig vergoed wordt.

Behandelingen

Huisregels

Links

Paro plus praktijk Zevenbergen

Witte arend 2A                  
4761 JA  Zevenbergen
Tel: 0168-327216

Paro plus praktijk Roosendaal 

Philipslaan 103                  
4702 NN Roosendaal
Tel: 0651399394

Paro plus praktijk Apeldoorn

Duivenlaan 12
7331 AS  Apeldoorn
Tel: 055-5330577

Praktijk voor tandvleesbehandelingen te Zevenbergen, Roosendaal en Apeldoorn "PARO”

Paro praktijk Zevenbergen - Roosendaal
Mondhygiënepraktijken Paro plus B.V.ParoplusParo plus ZevenbergenParo plus Roosendaalparo plus Apeldoornslideslideslideslideslideslide
mondhygienisten NVM